วิธีการตั้งค่า DSL-2750U ให้ได้ Speed ใกล้เคียง 300 Mbps มากที่สุด

ให้ทำตามคู่มือนี้ครับ https://www.yousendit.com/download/Y...T01ubHhFQlE9PQ

และจากการทดสอบจริง ให้ตั้งค่าเป็น WPA-AES หรือ WPA2-AES จะได้ความเร็วที่สูงที่สุด